Promo

preduvjeti za izgradnju i opremanje

Prezentiran strateški projekt izgradnje novog KBC u Osijeku

Prezentiran strateški projekt izgradnje novog KBC u Osijeku

Priprema strateškog projekta izgradnje novog KBC-a Osijek

U Osijeku je 3.lipnja 2022. održana početna konferencija projekta „Pripreme strateškog projekta izgradnje novog KBC-a Osijek“. Kako je istaknuto, ovo predstavlja još jednu od investicija u zdravstvo na području istočne Hrvatske kojom će se značajno podići kvaliteta zdravstvene usluge za 5 slavonskih županija uz Osječko-baranjsku to su Vukovarsko – srijemska, Virovitičko – podravska, Brodsko – posavska i Požeško – slavonska županija. Ukupna vrijednost projekta iznosi 35.294.000,00 kn od čega EU sufinanciranje iznosi 29.999.900,00 kn dok će iznos od 5.294.100,00 kn sufinancirati Ministarstvo zdravstva iz državnog proračuna. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.Klinički bolnički centar Osijek, kao korisnik bespovratnih sredstava, i Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije i Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije potpisali su dana 16. travnja 2019. godine Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za provedbu projekata „Priprema strateškog projekta izgradnje novog KBC-a Osijek“. Ukupna vrijednost projekta jest 35.294.000,00 kn dok bespovratna sredstva projekta iznose 29.999.900,00 kn dodijeljenih iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Ostatak osigurava KBCO djelomično iz vlastitih sredstava, te Vlada Republike Hrvatske i Ministarstvo zdravstva. Razdoblje provedbe ovog projekta je od 1. svibnja 2019. godine do 31. prosinca 2023. godine.

Cilj projekta je stvoriti preduvjete za izgradnju i opremanje nove slobodno stajaće zgrade osječkog Kliničkog bolničkog centra. Osnovni korak u tome je izrada studije izvodljivosti s analizom troškova i koristi koja, osim što je obavezni dio prijavne dokumentacije velikih projekata koji se financiraju iz strukturnih fondova EU, kroz kvalitativnu i kvantitativnu ekonomsku analizu dokazuje isplativost ulaganja u projekt od društvenog interesa. Također je potrebno pripremiti projektno-tehničku dokumentaciju, odnosno izraditi idejni, glavni i izvedbeni projekt te ishoditi građevinsku dozvolu.

Budući KBC Osijek Fotogalerija

Na konferenciji je prezentiran arhitektonski program, konceptualni dizajn, 3D model nove bolnice i prijedlog potrebne opreme.

Planirane pripremne radnje su temelj za stvaranje sveobuhvatnog pristupa zdravstvenoj zaštiti, zadovoljenje zahtjeva koje nalažu važeći propisi na europskoj i nacionalnoj razini na području kvalitete zdravstvene zaštite i osiguravanja znanstvene djelatnosti. Klinički bolnički centar Osijek je jedina ustanova I. kategorije na istoku Hrvatske kojoj gravitira sedam zdravstvenih ustanova i oko 900.000 pacijenata za koje je cilj osigurati zdravstvenu infrastrukturu u skladu s važećim propisima i najmodernijim standardima na europskoj i nacionalnoj razini. Krajnji cilj i društvena vrijednost realizacije ovog strateškog projekta dobrobit je stanovništva pet županija Istočne Hrvatske i šire kroz osiguranje pristupa zdravstvenoj zaštiti razvojem javne infrastrukture sukladno važećim propisima i standardima na europskoj i nacionalnoj razini, a koji će doprinijeti boljem pružanju usluga zdravstvene zaštite te u velikoj mjeri poboljšati uvjete i kvalitetu zdravstvene skrbi za pacijente.*Sadržaj tiskanog materijala isključiva je odgovornost Kliničkog bolničkog centra Osijek.


Izdvojeno

Reci što misliš!