SiB

Impressum

Impressum

Nakladnik: RTL Hrvatska d.o.o. za usluge
Krapinska 45, 10000 Zagreb
Upisana kod trgovačkog suda u Zagrebu sa matičnim brojem subjekta MBS: 080451968,
OIB: 07330149920
IBAN HR8824070001100616632, a banka je OTP banka d.d., Domovinskog rata 61, 21000 Split
Temeljni kapital 366.792.200,00 kn uplaćen u cijelosti.
Predsjednica Uprave: Styliani Litou
Glavni direktor Digitala, CME Adria: Matej Lončarić

Produkcija sadržaja i uredništvo:

Uredništvo: Tomislav Maltašić, Davor Matovac
Fotografi: Ivica Benić, Agencija PIXSELL
Novinarka: Mirela Belaj
Suradnica: Marija Mihelić

Kontakt:

Email: [email protected] - molimo sve objave za medije slati isključivo na ovaj mail

SiB.hr logotip download (PNG/PDF/CDR):
DOWNLOAD


Izdvojeno

Dodavanje novih komentara je onemogućeno.