SiB Plus / Skidamo Prašinu

zaustavili velikosrpsku agresiju

30. godina 130. brigade heroja koji su branili Osijek

30. godina 130. brigade heroja koji su branili Osijek

Mirni srednjoeuropski grad Osijek tijekom Domovinskog rata od 29. lipnja 1991. brutalno je napadnut sa sjevera, istoka i juga

Pored velike pogibelji branitelja i civila djelovanjem agresorskog topništva  i avijacije znatno su oštećeni brojni kulturni spomenici, povijesne zgrade, crkve, škole, dječji  vrtići, bolnice i dr.

Grad Osijek pogođen je sa  nekoliko desetaka tisuća neprijateljskih projektila, a samo je osječka konkatedrala strahovito oštećena i više od 100 puta izravno je pogođena. Uništene su brojne zaštićene povijesne zgrade, bolnice, crkve, groblja, industrijski objekti, pa čak i nogometni stadion Gradski vrt. Šteta koju je učinio velikosrpski agresor na uništenoj industrijskoj, graditeljskoj i kulturnoj baštini procijenjena je na iznos veći od 2 milijarde Eura.

Sadržaj se nastavlja...

Upravo se čita

130. Brigada HV ustrojena je u Osijeku 25. listopada 1991. godine temeljem zapovijedi načelnika GS OSRH s ciljem osnaživanja južne obrane grada Osijeka. Brigada se popunjava iz Uprave i Ureda za obranu Osijek. Već sutradan 26. listopada 1991. Zapovjedništvo brigade smješta se u Osnovnu školu u selu Gorjani odakle kreće ratni put brigade.

Tijekom dva dana popunjeno je Zapovjedništvo brigade, 1 pb. i podstožerne postrojbe. Već 27. listopada brigada prima prvu operativnu zapovijed, kojom u njen sastav ulazi i 3. pješačka bojna 106. brigade HV (Čepinska bojna HOS-a "Veprovi"). Zadaća brigade bila je izvršiti žurnu popunu ljudstvom i materijalno tehničkim sredstvima, zaposjesti crtu bojišnice koja se protezala južnom stranom grada Osijeka i mjesta Antunovac, Ernestinovo, Laslovo.

Ustroj brigade tekao je u teškim okolnostima napada na Osijek i okolna sela pa su se linije obrane formirale tijekom borbenih djelovanja. Pripadnici brigade odvažno braneći južni prilaz gradu Osijeku podnijeli su veliki obol tijekom napadnih operacija neprijatelja, posebno nakon okupacije Vukovara i svojom hrabrošću, odlučnošću i izvanrednim inženjersko-operativnim djelovanjem zaustavili su napadna djelovanja agresora na glavnom pravcu vojnog udara, kojemu je bio cilj napraviti obruč oko grada Osijeka. Nakon okupacije Ernestinova, Divoša, Laslova, Antunovca i Paulin Dvora, na novo izgrađenim linijama obrane ispred Josipin Dvora, Ivanovca, Vladislavaca i Hrastina zaustavljena je agresija na grad Osijek i Republiku Hrvatsku. 130. brigada HV ulazi u legendu kao pobjednička u Domovinskom obrambenom ratu, a Osijek zauvijek ostaje u povijesti označen kao Nepokoreni grad.

Kroz ratne postrojbe brigade prošlo je više od 3.500 hrvatskih branitelja. U brojnim odlučnim borbama poginulo je 63 branitelja brigade, 22 su nestala, uz 370 ranjenih pripadnika, od toga 8 teških invalida, što predstavlja izuzetno veliki obol i žrtvu za slobodu grada i domovine.

Brigadom su uspješno zapovjedali pukovnici Nikola Huđin, od ustroja brigade 25. listopada do 15 prosinca 1991. i Živko Mijić od 15. prosinca 1991. do gašenje ustroja brigade 30. rujna 1994. godine.

Brigada je najpoznatija po izgradnji linija obrane na kojima je zaustavljena agresija na Osijek i razminiranju koje je Inženjerijska satnija 130. brigade započela, na čelu sa Načelnikom inženjerije brigade bojnikom Zlatkom Dernaj, prva u Hrvatskoj.

Razminiranje, normalizacija života i gospodarskih aktivnosti

Inženjerci 130. brigade HV Osijek  organizirali su prvo razminiranje u Republici Hrvatskoj u proljeće 1992. godine s ciljem skidanja usjeva na južnom dijelu obrane grada Osijeka, a koji se nisu zbog ratnih događanja mogli skinuti u jesen 1991. i normaliziranja gospodarskih aktivnosti, daljnje obrade poljoprivrednog zemljišta, obnove dalekovoda,...  kao i zbog omogućavanja povratka prognanika u sela na prvoj linije obrane.

Razminirano je više od 10.000 hektara poljoprivrednih površina za IPK Osijek i koje su vraćene za svrhu proizvodnje hrane, očišćeno je i razminirano selo Ivanovac na prvoj liniji obrane sa kompletnim atarom; kao prvo naselje u Hrvatskoj u koje su se već u jesen 1992. god. vratili izbjegli stanovnici; sjeverna i južna trasa dalekovoda prema TF Ernestinovo, vojni poligon "Lug", u Čepinu, "C" poligon u Osijeku i drugo. Sa pojedinih razminiranih polja skidani su usjevi, koji se zbog ratnih djelovanja nisu uspjeli skinuti u jesen '91. U ljeto 1992. godine razminirane su za potrebu obnove trase dalekovoda i postavljanja novih stupova prema TS Ernestinovo za Hrvatsku elektroprivredu, bivši vojni poligoni Lug u Čepinu i C poligon u Osijeku, skladišta, tvornički krugovi i drugo.

Stožer brigade bio je sastavljen od visokoobrazovanih pričuvnih časnika, doktora znanosti, profesora, liječnika, inženjera i time je zapovjedništvo brigade bilo zaista intelektualno impresivno, na što smo posebno ponosni, a koji su dali veliki doprinos u obrani svoga grada i domovine.

Brigadom su uspješno zapovijedali pukovnici Nikola Huđin i od sredine 1991. Živko Mijić. Stožer brigade bio je sastavljen od visokoobrazovanih pričuvnih časnika, doktora znanosti, profesora, liječnika, inženjera i time je zapovjedništvo brigade bilo zaista intelektualno impresivno, čime se ponose njeni pripadnici, a koji su dali velik i nemjerljiv doprinos u obrani svoga grada.

Tijekom borbenih djelovanja brigade 1991/92.  borbeni moral i ratni elana vojnika brigade dizao se i izlaženjem posebnog biltena 130. brigade HV pod ratnim sloganom "Tu smo, tu ćemo i ostati !"

130. brigade Hrvatske vojske Osijek tijekom najtežih ratnih dana koncem 1991. dobila je i ratnu himnu "Pjesma 130. brigade", koja je djelo pripadnika voda veze. Igor Delač i glazbeni sastav "Vod veze" prvi puta su je javno izveli na obilježavanju 6. mjeseci ustroja brigade u hotelu "Termia" u Bizovcu 25. travnja 1992. godine.

 

Tijekom jeseni 1992. i proljeća 1993. godine 130. brigada HV uspješno sudjeluje i u borbenim zadaćama u Posavini.

Gašenje mobilizacijskog razvoja

Preustrojem OS RH 1994. godine gasi se mobilizacijski razvoj 130. brigade HV, dio vojnika prelazi u 5. Domobransku pukovniju, a brigada prestaje sa djelovanjem 30. rujna 1994.

Posebne zasluge i odlikovanja brigade

Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik oružanih snaga Republike Hrvatske Stjepan Mesić odlikovao je 130. brigadu HV »R« – Osijek Redom Nikole Šubića Zrinskog u prigodi 15. obljetnice osnutka i ustrojavanja Oružanih snaga Republike Hrvatske 22. svibnja 2006. godine za iskazano junaštvo njihovih pripadnika u Domovinskom ratu

Prijateljstva ustanovljena u najtežim trenucima  obrane grada Osijeka i moderne Hrvatske države i doprinos zajedničkoj dobrobiti obavljenim velikim poslom u razminiranju upravo su najpozitivniji primjer hrvatskih branitelja i vrijednosti iz Domovinskog rata: hrvatskog zajedništva, hrabrosti, odlučnosti, poštenja, solidarnosti i ljubavi prema Domovini, na uzor mladim generacijama.

Promicanje vrijednosti Domovinskog rata i tradicija brigade

Tradiciju 130. brigade HV dugi niz godina promiče udruga HEROJI OSIJEKA (Udruga veterana 130. brigade) sa nizom kvalitetnih projekata.

Udruga je od 2015. godine na Trgu Ante Starčevića u Osijeku vrlo uspješno organizirala četiri Sajma braniteljskog poduzetništva s ciljem omogućavanja prezentacije i prodaje originalnih i kvalitetnih prirodnih proizvoda braniteljskih zadruga i OPG-a, čime se artikuliraju i promiču brojni pozitivni primjeri poduzetništva i samozapošljavanja hrvatskih branitelja i njihovih tvrtki, koje daju značajan doprinos razvoju naše Domovine.

Najvažniji projekt udruge je izuzetno uspješna multimedijska izložba "OSIJEK NA UDARU BRUTALNE AGRESIJE", kolaž individualnih priča o ratnom razaranju graditeljske, industrijske i kulturne baštine grada Osijeka u nametnutom ratu i brutalnoj agresiji 90-tih. Izložba je do sada prezentirana u Europskom Parlamentu u Bruxellesu, Beču, Budimpešti, Pečuhu i diljem Hrvatske, Osijeku, Laslovu, Vukovaru, Đakovu, Slavonskom Brodu, Čepinu, Belom Manastiru, Zagrebu,...

Izložba je izvanredno sredstvo dijaloga i educiranja o razarajućim posljedicama rata, važnosti održavanja mira i izgradnje mirne budućnosti za sve građane te šalje snažne antiratne poruke i svojevrsni je podsjetnik i upozorenje za buduće generacije na zaustavljanje svih agresija, neciviliziranosti i zločina.


Izdvojeno

Reci što misliš!