Vijesti / Osijek

nova vizura grada

Podno novog stadiona Osijek će dobiti svoj prvi vodeni trg i sanjkalište

Podno novog stadiona Osijek će dobiti svoj prvi vodeni trg i sanjkalište
Marko Banić/SiB.hr

Osijek bi mogao dobiti potpuno nove sadržaje koji će stvoriti novu vizuru grada

Izgradnja novog stadiona na Pampasu dobro napreduje i otvorenje se broji u mjesecima.

U skladu s time, ali i s ciljem zaštite stadiona i okolnih objekata u planu je uređenje obaloutvrde na desnoj obali Drave između zgrade Hrvatskih voda VGO Osijek i Motonautičkog kluba Neptun s pripadajućim urbanim sadržajima, te u nastavku uređenje nasipa Višnjevac – Osijek sa pripadajućim zaobalnim površinama te oblikovanje i uređenje preostalog dijela (dio inundacijskog prostora uz nožicu nasipa, nasip sa zaobalnim prostorom).Izvor: Hidroing

Sadržaj se nastavlja...

Upravo se čita

"Postojeći način korištenja tog prostora bitno se mijenja te se javlja potreba za produžetkom postojeće obaloutvrde s pratećim urbanim sadržajima uzvodno od pristaništa Neptun. U istom smislu javlja se i potreba za dogradnjom i uređenjem postojećeg nasipa Višnjevac-Osijek. Uređenjem obale i zaobalja na ovim poddionicama veći dio grada Osijeka bit će povezan u jedinstvenu i skladnu cjelinu, od vojarne Vrbik u Donjem gradu do vodozahvata", stoji u Elaboratu zaštite okoliša objavljenom na stranica županije.

Izgradnja same obaloutvrde započela je još davne 1967. godine, a do danas se ista znatno razvila i unaprijedila pa je tako nedavno otvorena dionica u Donjem gradu. Na planiranoj dionici podno stadiona Pampas u planu je nastavak gradske promenade, a uz uobičajenu obaloutvrdu s pješačkim i biciklističkim stazama, planirana je i svojevrsna novina - prvi gradski vodeni trg.

Izvor: Hidroing

"Izgradnjom stadiona uz Dravu, sa parkirališnim prostorom pozicioniranim u području prema rijeci, stvoren je nedorečen urbani prostor kontakta rijeke i grada. Stadion uz rijeku, mjesto je koje okuplja veliki broj posjetitelja, kako prije, tako i poslije organiziranih manifestacija, te ga je potrebno za tu svrhu funkcionalno organizirati i ambijentalno oblikovati. Funkcionalni aspekt organizacije podrazumijeva mogućnost okupljanja više tisuća posjetitelja (npr. navijača) prije i poslije događaja na stadionu, a da se pri tom, ne onemogući kretanje uz obalu rijeke i funkcioniranje promenade. Uz ovaj scenarij potrebno je osigurati da prostor uz rijeku ima sadržaje i funkcije koje će omogućiti njegovo korištenje za boravak građana, posjetitelja, i turista uz Dravu", stoji u Elaboratu.

Time bi se stvorila nova prepoznatljiva točku izlaska grada Osijeka na obalu rijeke Drave. Prostor „Vodenog trga“ podrazumijeva novu javnu površinu namijenjenu za okupljanje, a oblikuje se izvedbom dva platoa međusobno povezanih većim brojem kaskada različitih visina, što omogućuje korištenje prostora kao gledališta prema rijeci. Između kaskada, interpolirana je trasa pješačke i biciklističke staze koja se vodi uz obalu od parkirališta uz rampu za spust čamaca uzvodno. Na području „vodenog trga“ ne izvodi se klasična obaloutvrda gradskog tipa. Kaskade se postupno spuštaju sve do nožice obaloutvrde, a platoi i kaskade izvode se u kombinaciji asfalta, betona i betonskih opločnjaka. Također, novi vodeni trg povezati će se s cestama i stazama prema stadionu i tako stvoriti novi komunikacijski put za pristup navijača.

U nastavku nove promenade planiran je i novi vidikovac na rijeci Dravi dok je na dijelu prema Višnjevcu planirani su i različiti sadržaji pa između ostalog i sanjkalište dok je duž cijelog zahvata planirani i dodatni zeleni sadržaji kao i brojni sadržaji namjenjeni rekreaciji.

Hoće li se ovi sadržaji u konačnici i izgradi teško je reći, ali je zasigurno kako će se obaloutvrda urediti i Osijek će dobiti potpuno novu vizuru.


Izdvojeno

Reci što misliš!