Vijesti / Ostalo

za 0,5 posto

Da smanji inflaciju, Europska središnja banka podiže kamatne stope

Da smanji inflaciju, Europska središnja banka podiže kamatne stope
Igor Kralj/PIXSELL

Europska središnja banka procjenjuje da će kamatne stope i dalje morati značajno rasti stabilnim tempom kako bi dosegnule razine koje su dovoljno restriktivne da bi se inflacija što prije vratila na ciljanih dva posto

Europska središnja banka podiže kamatne stope kako bi se inflacija smanjila na ciljanih dva posto.

Objavila je da će podignuti kamatne stope za 50 baznih bodova, odnosno 0,5 posto, a najavili su i njihovo daljnje povećanje. Europska središnja banka procjenjuje da će kamatne stope i dalje morati značajno rasti stabilnim tempom kako bi dosegnule razine koje su dovoljno restriktivne da bi se inflacija što prije vratila na ciljanih dva posto.

Sadržaj se nastavlja...

Upravo se čita

A to za građane znači - kamatna stopa rast će za refinanciranje kredita, posudbu i depozit, a stupa na snagu 8. veljače.

Njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti:

Upravno vijeće ustrajat će na zacrtanom putu i nastaviti znatno povećavati kamatne stope postojanom dinamikom te ih održavati na razinama koje su dovoljno restriktivne da se inflacija što skorije vrati na srednjoročni cilj od 2 posto. U skladu s tim, Upravno vijeće danas je odlučilo povećati tri ključne kamatne stope ESB‑a za 50 baznih bodova i očekuje da će ih nastaviti povećavati. Imajući u vidu temeljne inflacijske pritiske, Upravno vijeće namjerava povećati kamatne stope za još 50 baznih bodova na sljedećem sastanku povezanom s monetarnom politikom u ožujku, na kojem će razmotriti daljnje korake monetarne politike. Održavanjem kamatnih stopa na restriktivnim razinama s vremenom će se smanjiti inflacija jer će se smanjiti potražnja i rizik trajnog porasta inflacijskih očekivanja. Upravno vijeće pritom će i dalje donositi odluke o ključnim kamatnim stopama na osnovi podataka i na svakom sastanku.

Upravno vijeće danas je donijelo i odluku o načinima smanjenja držanja vrijednosnih papira Eurosustava kupljenih u sklopu programa kupnje vrijednosnih papira (engl. asset purchase programme, APP). Kao što je najavljeno u prosincu, portfelj APP‑a smanjivat će se za prosječno 15 mlrd. EUR mjesečno od početka ožujka do kraja lipnja 2023. S vremenom će se utvrditi i dinamika smanjivanja portfelja u razdoblju koje slijedi. Provodit će se djelomično reinvestiranje koje će uglavnom biti u skladu sa sadašnjom praksom. Preostali iznosi za reinvestiranje rasporedit će se po programima koji čine APP razmjerno njihovu udjelu otkupa. U sklopu programa kupnje vrijednosnih papira javnog sektora (engl. public sector purchase programme, PSPP) rasporedit će se razmjerno udjelu otkupa po jurisdikcijama te u vrijednosne papire nacionalnih odnosno nadnacionalnih izdavatelja. Kada je riječ o kupnjama korporativnih obveznica koje provodi Eurosustav, preostalo reinvestiranje u većoj će se mjeri usmjeriti na klimatski uspješnije izdavatelje. Ne dovodeći u pitanje ESB‑ov cilj očuvanja stabilnosti cijena, takvim će se pristupom pridonijeti postupnoj dekarbonizaciji držanja korporativnih obveznica u Eurosustavu u skladu s ciljevima Pariškog sporazuma.

Ključne kamatne stope ESB‑a

Upravno vijeće odlučilo je povećati tri ključne kamatne stope ESB‑a za 50 baznih bodova. U skladu s tim, kamatna stopa za glavne operacije refinanciranja iznosit će 3,00 %, kamatna stopa za mogućnost posudbe na kraju dana 3,25 % a kamatna stopa na novčani depozit 2,50 %. Povećanja će stupiti na snagu 8. veljače 2023.

Program kupnje vrijednosnih papira i hitni program kupnje zbog pandemije

Upravno vijeće namjerava i dalje u potpunosti reinvestirati glavnice dospjelih vrijednosnih papira kupljenih u sklopu APP‑a do kraja veljače 2023. Nakon toga portfelj APP‑a smanjivat će se umjerenom i predvidljivom dinamikom tako što Eurosustav neće u potpunosti reinvestirati glavnice dospjelih vrijednosnih papira. Riječ je o prosječnim mjesečnim smanjenjima u iznosu od 15 mlrd. EUR do kraja lipnja 2023. S vremenom će se utvrditi i dinamika smanjivanja u razdoblju koje slijedi.

Kada je riječ o hitnom programu kupnje zbog pandemije (engl. pandemic emergency purchase programme, PEPP), Upravno vijeće namjerava reinvestirati glavnice dospjelih vrijednosnih papira kupljenih u sklopu tog programa barem do kraja 2024. U svakom slučaju budućim postupnim zatvaranjem portfelja PEPP‑a upravljat će se tako da se izbjegne njegov nepovoljan utjecaj na primjerenu monetarnu politiku.

Upravno vijeće i dalje će, radi smanjenja rizika za transmisijski mehanizam monetarne politike povezanih s pandemijom, fleksibilno reinvestirati dospjele iznose u portfelju PEPP‑a.

Operacije refinanciranja

Kako banke budu otplaćivale iznose pozajmljene u sklopu ciljanih operacija dugoročnijeg refinanciranja, Upravno vijeće redovito će ocjenjivati doprinos ciljanih operacija kreditiranja stajalištu monetarne politike.


Izdvojeno

Reci što misliš!