Vijesti / Osijek

kilometar nove šetnice

Šetnica koja spaja Gornji i Donji grad sve više vidljiva

Šetnica koja spaja Gornji i Donji grad sve više vidljiva
SiB.hr

Šetnica kojom će se spojiti osječki Gornji i Donji grad sve više je vidljiva promatračima koji se zateknu na području osječkog KBC, a završetak radova očekuje se u 2021. godini.

Obaloutvrda čija je primarna funkcija zaštita od poplava, a nakon toga i kao novi vizualni identitet Osijeka, odlično napreduje. Kako je vidljivo i na fotografijama, nasut je prvi dio terena, a vidljiv je i dio nasipa za potrebe buduće moto nautičke luke.

Kad je u pitanju dinamika radova, puno će toga ovisiti i o vodostaju rijeke Drave, a koji trenutno pogoduje radovima na pod dionici "stara luka Tranzit". Vrijednost ugovorenih radova je 55,75 milijuna kuna, izvođač je Zajednica izvršitelja Hidrogradnja d.o.o., Osijek - Koteks d.d. i Vuka d.d..

Sadržaj se nastavlja...

Upravo se čita

Vrijednost cijelog projekta „Uređenje desne obale rijeke Drave“, odnosno izgradnje i uređenja obaloutvrde s uređenim koridorom uz rijeku (pješačke i biciklističke staze, klupe, zelenilo i drugo) iznosi 120 milijuna kuna (s PDV-om), što financiraju Grad Osijek (10 %) i Hrvatske vode (90%).

 

 

Izdvojeno


Reci što misliš!