SiB Plus / Skidamo Prašinu

karantena je trajala 40 dana

Povijest epidemija u Slavoniji: Srijemska kuga u 18. stoljeću

Povijest epidemija u Slavoniji: Srijemska kuga u 18. stoljeću

Epidemije kao takve nisu novost, a autor Mihael Sučić donosi vam priču o jednoj od njih, Srijemskoj kugi s kraja 18. stoljeća

Promatrajući povijest možemo primijetiti mnogobrojne epidemije koje su pogodile prostor današnje Republike Hrvatske i Europe. Ovo je serijal o povijesti epidemija koje imaju jednu zajedničku posljedicu – ljudi su u skladu s mogućnostima našli rješenje za sve epidemije…

1. dio – Epidemija krajem 18. stoljeća: Sanitarni kordon

Srijemska kuga proširila se na prostoru istočnog Srijema i dijelova zapadnog Srijema (područje Vukovara) tijekom 1795. i 1796. godine. Važnu ulogu u sprečavanju širenja navedene epidemije imao je sanitarni kordon koji je bio na liniji Osijek – Vukovar – Ilok – Petrovaradin, a sastojao se od karantena kod Donjeg grada (Osijek) i Sarvaša. Postoje teze da je bilo zaraženo između 20% i 25% stanovništva na prostoru gdje se proširila kuga.

Sadržaj se nastavlja...

Upravo se čita

Karantene su trajale 40 dana. Na temelju zapisa ljetopisaca iz Osijeka možemo primijetiti da su ljudi iz zaraženih područja dolazili u osječku Tvrđu nakon čega su od strane naoružanih straža slani u navedene karantene.

 


Izdvojeno

Reci što misliš!