Promo

OBNOVA DRŽAVNE CESTE DC 213

HRVATSKE CESTE d.o.o. OGLAS

HRVATSKE CESTE d.o.o. OGLAS

HRVATSKE CESTE d.o.o., Zagreb, Vončinina 3, u skladu sa svojim planom i programom izgradnje cesta, te pravomoćnom i izvršnom lokacijskom dozvolom, te pravomoćnom i izvršnom građevinskom dozvolom pristupaju građevinskom zahvatu OBNOVA DRŽAVNE CESTE DC 213 OD NEMETINA DO GRANIČNOG PRIJELAZA ERDUT u k.o. Sarvaš, k.o. Bijelo Brdo, k.o. Aljmaš i k.o. Dalj.

Temeljem lokacijske dozvole sačinjen je parcelacijski elaborat, te je od strane nadležnog tijela Osječko-baranjske županije provedeno osiguranje dokaza o stanju i vrijednosti nekretnina putem nalaza i mišljenja imenovanih sudskih vještaka za geodeziju,  poljoprivredu i graditeljstvo ,vezano uz visinu tržišne vrijednosti zemljišta i nasada.

Procjena sudskih vještaka i procjenitelja  nude se  vlasnicima slijedeće kupoprodajne cijene i to od :

- od 21,67  kn /m² za  poljoprivredno zemljište, od 38,11  kn /m² za  građevinsko  zemljište

- za poboljšice (na pr. ograde, bunare  i slično) naknada se nudi prema procjeni vještaka za svaku pojedinu nekretninu na kojoj je utvrđeno postojanje takvih poboljšica

- za usjeve i trajne nasade naknada se nudi  ovisno o površini, kulturi, starosti, kvaliteti, prinosu i ostalim agronomskim kvalitetama

Pozivaju se  vlasnici nekretnina označenih kao:

a.) k.č.br. 340/2, 341/2, 342/2, 343/4, 344/6, 344/5, 345/4, 346/4, 347/4, 348/5, 348/6, 349/4, 350/4, 351/5, 351/6, 352/5, 1051/4, 1051/5, 1051/6, 1051/7, 1052/4, 1052/5, 1053/4, 1053/5, 1054/4, 1054/5, 1055/7, 1055/8, 1055/5, 1055/6, 1056/4, 1056/5, 1057/3, 1057/4, 1057/5, 1057/6, 1058/2, 1058/3, 1060/2, 1061/2, 1062/2, 1063/2, 1064/2, 1065/2, 1066/2, 1067/3, 1067/4, 1068/4, 1068/3, 1069/2, 1070/3, 1070/4, 1072/7, 1072/6, 1072/5, 1073/12, 1073/14, 1073/15, 1073/16, 1074/12, 1074/14, 1074/15, 1074/13, 1075/9, 1075/7, 1075/8, 1076/7, 1076/8, 1076/6, 1077/6, 1077/4, 1077/5, 1078/2, 1079/6, 1079/7, 1079/8, 1079/9, 1079/10, 1080/5, 1080/6, 1073/17 u k.o. Sarvaš

b.) k.č.br. 858/5, 858/6, 859/5, 859/6, 860/2, 861/2, 862/2, 863/2, 864/2, 865/4, 866/4, 867/4, 868/4, 869/4, 870/4, 871/4, 872/4, 873/4, 874/4¸, 875/4, 876/5, 876/6, 877/4, 878/4, 879/4, 880/2, 881/2, 882/2, 883/2, 884/3, 884/4, 885/2, 886/2, 887/2, 888/2, 889/2, 890/2, 891/2, 892/2, 893/2, 894/2, 903/3, 904/4, 905/4, 906/5, 906/6, 907/4, 908/4, 1004/3, 1005/22, 1005/12, 1005/13, 1005/14, 1005/17, 1005/18, 1005/21, 1005/15, 1005/16, 1005/19, 1005/20, 1006/4, 1023/3, 1023/4, 1027/9, 1027/10, 1027/13, 1027/14, 1027/11, 1027/12, 1028/6, 1028/7, 1028/8, 1028/9, 1029/4, 1029/5, 1032/7, 1032/8, 1070/2, 1071/8, 1071/9, 1071/10, 1076/2, 1077/2, 1080/2, 1081/2, 1082/2, 1083/2, 1084/3, 1657/2, 1658/2, 1659/2, 1660/2, 1661/2, 1662/2, 1663/2, 1664/2, 1665/2, 1666/2, 1667/2, 1668/2, 1669/2, 1670/2, 1671/2, 1672/2, 1690/2, 1690/3, 1691/2, 1691/3, 1692/2, 1692/3, 1693/2, 1693/3, 1694/2, 1694/3, 1695/2, 1695/3, 1696/2, 1696/3, 1697/2, 1697/3, 1698/2, 1698/3, 1699/2, 1699/3, 1700/2, 1700/3, 1701/2, 1701/3, 1702/2, 1702/3, 1703/2, 1703/3, 1704/1, 1704/2, 1704/3, 1705/2, 1705/3, 1706/2, 1706/3, 1707/2, 1707/3,  u k.o. Bijelo Brdo

c.) k.č.br. 1623/4, 1624/5, 1625/5 u k.o. Aljmaš

d.) k.č.br. 5478/4, 5479/4, 5480/4, 5481/4, 5482/4, 5483/4, 5484/4, 5485/4, 5486/4, 5487/4, 5492/9, 5495/3, 5495/6 u k.o. Dalj

- da se radi eventualnih pitanja  jave na mail [email protected] ili na broj telefona 099/620-7994) od 09,00 do 11,30 h, od ponedjeljka do petka

- da svoj suglasnost pošalju isključivo pismenim putem poštom na adresu Hrvatske ceste d.o.o., Poslovna jedinica Osijek, Vukovarska 122, 31 000 Osijek s podacima o vlasniku,čestici, brojem telefona za kontakt i tekućem računu na koji se ima izvršiti isplata.

Rok za prihvat ponude je  8 dana, a teče od zadnjeg dana objave oglasa.

Rok isplate ugovorenih naknada na osnovu sklopljenih ugovora je 30 dana od dana potpisivanja ugovora.

Ukoliko vlasnik zemljišta u navedenom roku sa Hrvatskim cestama d.o.o. pismeno ne odgovori na  ponudu da prihvaća ponudu bez prigovora i  uvjeta  ili odgovori negativno, Hrvatske ceste d.o.o. pokrenut će postupak izvlaštenja sukladno Zakonu o izvlaštenju i određivanju naknade.

                                                                                                     za HRVATSKE CESTE:

                                                                                                        Grgur Vasilj , mag.iur.


Izdvojeno

Reci što misliš!