Lifestyle / Studentski kutak

Marina Čović (MEFOS) izabrana za studentsku pravobraniteljicu Sveučilišta

Marina Čović (MEFOS) izabrana za studentsku pravobraniteljicu Sveučilišta

Na drugoj redovnoj sjednici održanoj u prosincu Studentski zbor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku jednoglasno je izabrao novu studentsku pravobraniteljicu u akademskoj godini 2017./2018. Između više kandidata, kao najenergičnija i s najviše iskustva u radu sa studentima izabrana je Marina Čović, studentica Medicinskog fakulteta u Osijeku.

Marina je član Studentskog zbora te Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta, studentski predstavnik u Odboru za nastavu i studente Medicinskog fakulteta te predsjednica Odbora za nastavu i studente Studentskog zbora Medicinskog fakulteta. Aktivni je član studentskih udruga EMSA i CroMSIC pri Fakultetu. U sklopu svojih funkcija do sada je aktivno pridonosila osiguravanju studentskih prava na Fakultetu, a od nedavno joj je to zadatak i na razini Sveučilišta.

“Kao studentska pravobraniteljica posvetit ću se informiranju studenata Sveučilišta o njihovim pravima I obvezama, ali i o radu pravobranitelja. U svom mandatu poseban naglasak planiram staviti na unaprjeđenje koordinacije svih studentskih pravobranitelja na Sveučilištu kako bismo zajedničkim radom i trudom pomogli kolegama da se izbore za svoja prava, ali i zajedno sa Studentskim zborom Sveučilišta izborili izmjene Pravilnika o studijima i studiranju na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Ovim putem pozivam sve studente Sveučilišta koji smatraju da su dovedeni u nepovoljan položaj kao i one koji imaju prijedloge za unaprijeđivanje sustava studiranja na našem Sveučilištu da mi se jave. Vaši problemi i moji su problemi!” - poručuje Marina Čović, novoizabrana pravobraniteljica Studentskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Sadržaj se nastavlja...

Upravo se čita

Uloga je studentskih pravobranitelja brinuti o pravilnoj primjeni propisa, zaštiti studentskih prava, te ukazivati na trenutne i moguće problem u svezi sa studijem i studiranjem. Slijedom navedenog, studentski pravobranitelj prima pritužbe studenata koje se odnose na njihova prava i raspravlja o njima s nadležnim tijelima visokog učilišta, savjetuje studente o načinu ostvarivanja prava, može sudjelovati u stegovnim postupcima protiv studenata radi zaštite njihovih prava te obavljati druge poslove utvrđene općim aktom visokog učilišta.

Pravobraniteljicu je moguće kontaktirati putem maila na: [email protected].

SiB.hr

 


Izdvojeno

Reci što misliš!