Lifestyle / Studentski kutak

Novi zakon o studentskim poslovima: Minimalna satnica 21,49kn!

Novi zakon o studentskim poslovima: Minimalna satnica 21,49kn!

Hrvatski sabor na danas održanoj sjednici usvojio je Zakon o obavljanju studentskih poslova. Značajna je to promjena s obzirom da do sad to područje nije bilo regulirano zakonom već samo pravilnikom.

"Iznimno smo sretni zbog činjenice da su studenti i izazovi s kojima se susrećemo bili tema višesatne rasprave u Hrvatskom saboru. Unatoč tome što se rasprava protezala izvan okvira Zakona o obavljanju studentskih poslova koristimo ovu priliku da najavimo svim nadležnim institucijama kako ćemo kao studentski predstavnici i u budućnosti, kao i do sada, ukazivati na propuste i predlagati izmjene nužne za poboljšanje kvalitete studiranja na našim visokim učilištima, podizanje razine studentskog standarda te poticati i promicati studentske aktivnosti i aktivizam," kažu u Hrvatskom studentskom zboru.

Sami zakon donosi značajne promjene kad su studenti u pitanju:

Sadržaj se nastavlja...

Upravo se čita

1. Zakon proširuje pravo obavljanja studentskih poslova na sve studente koji nemaju sklopljen ugovor o radu
2. Zakon garantira studentima isplatu plaća i uvodi obvezu posrednika da djeluje s ciljem zaštite studentskih prava
3. Uvodi i definira izračun minimalne naknade po satu kao i pravo na uvećanje naknada za rad nedjeljom, blagdanima, noćni rad te prekovremene sate
4. Zakon donosi digitalizaciju sustava i povećanje transparentnosti
5. Obvezuje posrednika da naknadu ulaže u poboljšanje studentskog standarda
6. Štiti radnike od izvanrednih otkaza i zapošljavanja studenata na njihova radna mjesta

Redoviti studenti do sada su uz prava na subvencionirani smještaj, prehranu i školarine ostvarivali i pravo na rad posredovanjem studentskih servisa. Usvajanjem ovog zakona radit će moći svi studenti koji nemaju sklopljen ugovor o radu. Ovakvom formulacijom studentima će se omogućiti zarađivanje za potrebe podmirivanja troškova studija, smještaja, prehrane i prijevoza i na taj način rasterećivanje obiteljskog budžeta, dok se istovremeno štiti tržište rada izuzimanjem prava na obavljanje studentskih poslova studenatima koji imaju uspostavljen radni odnos.

Zakon garantira studentima isplatu plaća i uvodi obvezu posrednika da djeluje s ciljem zaštite studentskih prava

Jasnim definiranjem rokova u kojima su poslodavci dužni isplatiti studenta za obavljeni posao, uvođenjem solidarne odgovornosti poslodavaca i Studentski centara za isplatu naknade za obavljeni rad te propisivanjem obveza posrednicima da upozoravaju i štite studente od nesavjesnih poslodavaca te ih zastupaju u slučaju nezgode i kršenja njihovih prava povećava se razina zaštite studenata koji obavljaju studentske poslove.

 Uvodi i definira izračun minimalne naknade po satu kao i pravo na uvećanje naknada za rad nedjeljom, blagdanima, noćni rad te prekovremene sate

Zakonom se uvodi jedinstvena minimalna satnica, vezana uz minimalnu bruto plaću u RH no pri tome se ne ograničava maksimalan iznos satnice. Studenti koji budu obavljali studentske poslove imati će pravo na uvećanu satnicu za rad u specifičnim uvjetima – nedjeljom, blagdanima i noću. Otvara se mogućnost ugovaranja prava na naknadu za topli obrok i putne troškove. Prema trenutnom iznosu bruto plaće, minimalna satnica iznositi će oko 21,49 kuna.

Zakon donosi digitalizaciju sustava i povećanje transparentnosti

Uvodi se digitalizacija cijelog procesa zapošljavanja studenata u svrhu pojednostavljivanja i povećanja transparentnosti studentskog rada. Studenti će do svojih ugovora moći uz nekoliko klikova što ujedno znači i uštedu vremena. Posrednik će biti dužan dužan u elektroničkoj bazi voditi evidenciju o izvođačima, naručiteljima posla, izdanim ugovorima i računima, te evidenciju o visini naknade izvođaču, a status studenta koji studira na visokom učilištu u Republici Hrvatskoj dokazivat će se uvidom u elektroničke evidencije podataka o studentima u ISVU (Informacijski sustav visokih učilišta) i Informacijski sustav studentskih prava (ISSP)

Obvezuje posrednika da naknadu ulaže u poboljšanje studentskog standarda

Prihodi koji posrednici ostvare od posredovanja pri sklapanju studentskih ugovora morat će se ulagati u unaprjeđenje životnog standarda studenata. Posebno se propisuje da su posrednici dužni dio prihoda koristiti namjenski u svrhu financiranja kulturnih, sportskih, znanstvenih i edukativnih aktivnosti isključivo namijenjenih studentima te se definira postupak raspodjele sredstava. Također uvodi obveza posrednika da svake godine objavljuju podatke o raspodjeli i namjenskom korištenju prihoda od posredovanja pri obavljanju studentskih poslova.

Štiti radnike od izvanrednih otkaza i zapošljavanja studenata na njihova radna mjesta

Uz omogućavanje rada izvanrednim studentima i uvođenje minimalne satnice aajviše prigovora usmjerenih protiv donošenja Zakona o obavljanju studentskih poslova odnosi se upravo na pitanje narušavanja balansa na tržištu rada. Zakonom se uvodi ograničenje za naručitelje posla s ciljem zaštite studenata i radnika i to tako da za vrijeme obavljanja studentskih poslova naručitelj posla ne može otkazati ugovor o radu radnicima iz poslovno uvjetovanih razloga za poslove koje obavljaju izvođači te da naručitelj posla koji je u posljednjih 6 mjeseci radniku otkazao ugovor o radu iz poslovno uvjetovanih razloga ne može sklopiti ugovor o obavljanju studentskih poslova za rad na tim poslovima.

Značajna novost je i uvođenje inspekcijskog nadzora pa je jasno kako će se brojni poslodavci koji su studente koristili samo za izdavanje ugovora i izvlačenje novca iz tvrtki, naći na značajnijem udaru, ali će se inspekcijskim radovima i povećati standard svakodnevnog rada studenata.

SiB.hr

   

 


Izdvojeno

Reci što misliš!