Kultura / Ostalo-Kultura

visoka tehnološka znanja prapovijesnih lončara

Na gradilištu obilaznice Belog Manastira otkriveno vrijedno nalazište

Na gradilištu obilaznice Belog Manastira otkriveno vrijedno nalazište
Dubravka Petric/Pixell

U razdoblju od 18. svibnja do 31. srpnja 2020. godine Arheološki muzej Osijek i Institut za arheologiju, pod vodstvom dr. Dragane Rajković i dr. Marka Dizdara provode zaštitna arheološka istraživanja nalazišta AN 2 Beli Manastir – Staro selo (od km 1 + 380,00 do km 1 + 640,00) na trasi obilaznice oko grada Belog Manastira

Tijekom zaštitnih arheoloških istraživanja lokaliteta AN 2 Beli Manastir – Staro selo, utvrđeno je postojanje prapovijesnoga, antičkoga, kasnosrednjovjekovnoga te novovjekovnoga nalazišta. Radi se o ostacima naselja iz bakrenoga doba s ukopima zemunica i jama te potom iz mlađega željeznog doba.

Prapovijesna naselja  podignuta su na blagome uzvišenju koje se nalazi s južne strane vodotoka male Karašice. Potom slijede nalazi iz vremena kasne antike. Nakon strojnoga iskopa sloja humusa debljine do 0,50 m, otkrivene su brojne zapune objekata koje sadržavaju keramičke ulomke, životinjske kosti te ulomke opeka i tegula.

Nalazite u Baranji Fotogalerija

Sadržaj se nastavlja...

Upravo se čita

"Izdvajaju se ostaci infrastrukture kasnorimskoga naselja s ukopima jama te pravokutnih poluzemunica s pećima koji ukazuju na obiteljski organizirano naselje. U središnjem dijelu nalazišta otkriveno je groblje na redove iz kasne antike (340.-380. god.) s kosturnim ukopima u rakama pravokutnoga oblika. Pojedine su grobne rake dublje ukopane i u njima se nalaze ostaci pokojnika s predmetima nošnje i nakita te popudbinom kojoj pripadaju nalazi keramičkih i staklenih posuda. U grobovima se nalazi i novac koji grobove datira u sredinu i drugu polovicu 4. stoljeća. Na krajnjem zapadnom dijelu nalazišta otkriveni su ostaci kasnosrednjovjekovnoga naselja s karakterističnim keramičkim nalazima 13.-14. stoljeća. Na zapadnome dijelu nalazišta istraženo je i nekoliko objekata iz osmanlijskoga razdoblja koji svjedoče o naseljavanju nekoliko obitelji na povoljnome položaju. Istraženi su ostaci jama, pri čemu se uz pojedine nalaze i peći. Na nalazištu su otkriveni i ukopi rovova iz II. svjetskoga rata u čijim su zapunama pronađeni nalazi iz svih razdoblja", kažu u Arheološkom muzeju Osijek koji je i izvijestio o ovom nalazištu.

Brojnost sačuvanih objekata te pokretnih nalaza svjedoče o izuzetnoj važnosti nalazišta AN 2 Beli Manastir – Staro selo u poznavanju infrastrukture prapovijesnih naselja u Baranji, dok prikupljeni pokretni nalazi ukazuju na visoka tehnološka znanja prapovijesnih lončara, posebno tijekom mlađega željeznog doba kada je započela serijska izrada keramičkih posuda na lončarskome kolu. Ostaci starijega naselja, vjerojatno s kraja neolitika, također svjedoče o izuzetno povoljnome položaju na kojem se nalazište smjestilo uz vodotok Male Karašice koja je tekla prema Dunavu te je tako bila važan komunikacijski pravac za različite prapovijesne zajednice naseljene na prostoru Baranje.

Izdvojeno


Reci što misliš!