Događanja / Ostala

17. ožujka

Na FFOS-u predstavit će se knjiga „Osječki gradski govor”

Na FFOS-u predstavit će se knjiga „Osječki gradski govor”
Facebook/Filozofski fakultet Osijek

Navedena monografija opisuje suvremeni urbani idiom kojim se Osječani koriste u svakodnevnim komunikacijskim situacijama

Predstavljanje knjige „Osječki gradski govor. Jezične dumine Osječana” autorica Ane Mikić Čolić, Mirajm Milas i Lorne Rajle bit će predstavljena u petak, 17. ožujka u 18 sati na Filozofskom fakultetu u Osijeku u Svečanoj dvorani (soba broj 60, drugi kat).

O knjizi govorit će Maja Glušac i Tomislav Levak, a moderator je Ivan Martinović.

Sadržaj se nastavlja...

Upravo se čita

Navedena monografija opisuje suvremeni urbani idiom kojim se Osječani koriste u svakodnevnim komunikacijskim situacijama. Knjiga je sadržajno koncipirana u dva dijela.

U prvom se dijelu knjige temi pristupa teorijski i analitički: u uvodnom se dijelu definiraju osnovni pojmovi. Razgraničuje se urbana dijalektologija od ruralne dijalektologije, naglašava se važnost (socio)lingvističkih istraživanja u dijalektologiji, definira se pojam gradskoga govora te se objašnjavaju njegova najvažnija obilježja – leksička produktivnost i inovativnost, gramatička fleksibilnost, semantička ekspresivnost, metaforičnost i asocijativnost te ludičko poigravanje zvukom i značenjem; objašnjava se dijalektna podloga slavonskih gradskih govora te se predstavljaju semantička i tvorbena obilježja leksema kojima se imenuju otvoreni i zatvoreni gradski prostori u pet slavonskih gradova – Požege, Vinkovaca, Slavonskoga Broda, Virovitice i Osijeka.

U drugom se poglavlju opisuje osječki gradski govor – od neologizacijskih procesa (formalne i semantičke tvorbe te utjecaja stranih jezika na osječki gradski govor) do naglasnih obilježja i akustičkog opisa naglasaka u osječkom gradskom govoru. Drugi dio knjige čini rječnik osječkoga gradskoga govora u kojemu su natuknice složene abecednim redom s naznačenim prozodijskim obilježjima. Rječnička definicija sastoji se od značenja, a upućuje se i na sinonime.

Knjiga je oblikovana na opreci formalno – neformalno. Formalnost se očituje u jasnoj, čitljivoj i prozračnoj strukturi teksta koji svojim sadržajem opisuje specifičnosti osječkoga gradskoga govora. Odražavajući gradski ritam fluidnosti i nesputanosti, neformalno oblikovanje prožima cjelokupni sadržaj nenadanim intervencijama unutar teksta te naslovima poglavlja koja vizualno interpretiraju osječki četveronaglasni sustav.

Znanstveni dio knjige dodatno je „umekšan“ ilustracijama tipičnih osječkih toposa te osječkim gradskim pričama, zanimljivostima i legendama koje su zapisane u kolektivnom sjećanju pojedinačne interpretacije.

Osječka miroljubivost personificirana je inkluzivnim oblikovanjem knjige. Odabirom fonta i načinom prijeloma teksta, knjiga je prilagođena osobama sa specifičnim teškoćama učenja.


Izdvojeno

Reci što misliš!